OW KRIJGT DONATIES VAN BEDRIJVEN VOOR VERSCHILLENDE PROJECTEN

OW KRIJGT DONATIES VAN BEDRIJVEN VOOR VERSCHILLENDE PROJECTEN

21-07-2021

In het kader van de oproep die minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) deed aan bedrijven, zijn ondertussen vruchten afgeworpen. De bewindsman vroeg het bedrijfsleven om een handje mee te helpen in de werkzaamheden die het OW-ministerie moet uitvoeren.

Diverse ondernemingen hebben in de afgelopen weken op verschillende manieren schenkingen gedaan aan het ministerie van Openbare Werken. Er is onder andere een gift gepresenteerd in de vorm van het leveren van asfalt voor de aanpak van wegen alsook een speciale bijdrage voor de aanpak van de ontwateringsproblematiek, onder meer in de districten Paramaribo, Wanica en Commewijne. Enkele bedrijven en particuliere ondernemers hebben markante ondersteuning toegezegd, in zowel materieel, financieel, als de nodige vakkundigheid waarmee het ministerie urgente werkzaamheden terstond kan uitvoeren. De minister is bijzonder ingenomen met deze actie en is het bedrijfsleven zeer erkentelijk voor de geste die hij onlangs heeft mogen ontvangen. Hij stak de ondernemers een hart onder de riem die ondanks de zware tijden tot dit besluit zijn overgegaan. Hij vroeg hen door te gaan met dit soort initiatieven in het belang van land en volk.