OW-MINISTER INSTALLEERT CRISISTEAM INFRASTRUCTUUR EN RAMPEN

OW-MINISTER INSTALLEERT CRISISTEAM INFRASTRUCTUUR EN RAMPEN

22-06-2021

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft een crisisteam ingesteld. Het team krijgt als taakstelling, de zorg voor het treffen van diverse civieltechnische- en bouwkundige voorzieningen en diverse dienstverlenende activiteiten. Uit de praktijk blijkt dat er situaties zich kunnen voordoen waarbij ten dienste van de gemeenschap een terstond optreden vereist is. In dit kader is op maandag 21 juni 2021 een crisisteam geïnstalleerd.

Het crisisteam zal onder andere belast worden met het identificeren van dreigingen binnen de infrastructuur en de bouwkundige werken in de ruimste zin des woords. Verder zal het team informatie uitwerken met de bedoeling de burgerij in te lichten omtrent gevaarzettende situaties en welke beschermende voorbereidingen getroffen kunnen worden. Het terstond uitvaardigen van opdrachten in het kader van opgetreden situaties waarbij het belang van de gemeenschap in gevaar komt of dreigt te komen. Verder zullen de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden begeleid worden door dit crisisteam en het primair rapporteren aan de minister en directeuren.

Het crisisteam zal voor een periode van vijf jaren functioneren uit de volgende leden: Rodney Bouterse, als voorzitter tevens coördinator districten, Baldwin Ori, directoraat Onderzoek en Dienstverlening, Awinash Dewoe, directoraat Civieltechnische Werken, Armand Mohangoo directoraat Bouw- en Stedebouwkundige Werken,  Anwar Moenne, directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer en Neville Pengel als voorlichtingsdeskundige. Het team zal bij het optreden gebruikmaken van voertuigen, equipment en mankrachten die zijdens de overheid beschikbaar zijn gesteld. De samenstelling van dit crisisteam kan, indien nodig, tussentijds worden gewijzigd.