OW-MINISTER: VOORSTELLEN WERKGROEPEN OMZETTEN IN ACTIES

OW-MINISTER: VOORSTELLEN WERKGROEPEN OMZETTEN IN ACTIES

23-09-2021

Vanaf het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken is hij geregeld geconfronteerd met velerlei klachten en problemen die het ministerie binnen zijn gekomen. In dit kader werden vorig jaar werkgroepen ingesteld om oplossingsmodellen voor deze issues te presenteren. Ruim een jaar later hebben de werkgroepen hun verslagen ingediend. Een team van adviseurs zal nu samen met stakeholders van OW de ruimte krijgen om over te gaan tot uitvoering van de inzake vraagstukken, zei de OW-minister op maandag 20 september 2021.

De bewindsman is vooralsnog tevreden met de behaalde resultaten, maar drukte de voorzitters van de werkgroepen op het hart erop te blijven toezien dat zaken zich niet herhalen. Het team dat bestond uit OW-medewerkers alsook externe deskundigen mochten voorstellen doen aan de minister op alle geconstateerde onderwerpen die een spoedige aanpak nodig hadden. Echter isĀ  nagegaan hoe zaken verbeterd en innovatief aangepakt kunnen worden, de regels eventueel te vergemakkelijken of indien nodig te verscherpen. Ook de wetgeving is onder een vergrootglas geplaatst en gekeken of er noodzakelijke aanpassingen vereist zijn. Vervolgens zijn een aantal OW-dienstverleningen aan de orde gekomen die wellicht afgestoten kunnen worden. Na dit alles zijn de werkgroepen reeds ontbonden en zal nu worden overgegaan tot in acties overbrengen van deze voorstellen. Uiteindelijk gaat het om de realisatie van zaken die door de burger, alsook bedrijven zijn gedeponeerd bij diverse afdelingen van het ministerie van Openbare Werken.