OW START PILOTPROJECT VERFRAAIING MIDDENBERMEN OPENBARE WEGEN

OW START PILOTPROJECT VERFRAAIING MIDDENBERMEN OPENBARE WEGEN

09-12-2021

Het ministerie van Openbare Werken (OW) werkt hard aan het herstel van openbare wegen in ons land. In dit kader is onlangs een pilotproject gestart aan de mr. Jagernath Lachmonstraat ter hoogte van het OW-ministerie. Er is reeds een aanvang gemaakt de middenbermen af te scheren om meer veiligheid te garanderen op de weg en uiteindelijk verder te verfraaien.

Het OW-ministerie laat desgevraagd weten dat bomen op de middenbermen van diverse wegen ondertussen heel groot zijn geworden. Dit zorgt namelijk voor onoverzichtelijkheid binnen het verkeer. In bepaalde gevallen raken bomen de elektriciteitsmasten alsook beschadiging van het wegdek door de wortels van de bomen worden geconstateerd. Door het verwijderen van deze bomen en het afscheren van de middenbermen is het OW-ministerie voornemens om duurzame modernisering te brengen aan deze bermen. Na deze strekking komt het andere deel van de mr. Jagernath Lachmonstraat aan de beurt, waarbij de Coesewijne- en de Willem Campagnestraat ook worden meegenomen in het pilotproject. Indien dit project succesvol verloopt zal worden overgegaan tot landelijke uitvoering van deze werkzaamheden. Op de weggebruikers wordt een beroep gedaan geduld te betrachten en mee te werken door de aanwijzingen strikt te volgen tijdens de werkzaamheden. Dit initiatief is bedoeld om de situatie op onze wegen te verbeteren.