SAMENWERKING OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN VOOR ORDENING BINNENSTAD

SAMENWERKING OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN VOOR ORDENING BINNENSTAD

18-12-2021

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in samenspraak met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), het bedrijfsleven, verschillende horecabedrijven uit de binnenstad van Paramaribo en het districtscommissariaat van Paramaribo Noord-Oost een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het ligt in de bedoeling dat samen zal worden gewerkt aan het aantrekkelijker en veiliger maken van de binnenstad van Paramaribo.

Het convenant werd op donderdag 16 december 2021 in aanwezigheid van OW-minister Riad Nurmohamed getekend op het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost. De minister heeft zich in de afgelopen periode frequent in de binnenstad georiënteerd en gesprekken gevoerd met ondernemers. Hij kwam toen tot de conclusie dat ondernemers en burgers heel veel zelf zouden kunnen doen. Volgens de bewindsman is de binnenstad zeer belangrijk voor de overheid. De verbetering van de binnenstad is erg essentieel, derhalve is de private sector opgeroepen ook een bijdrage te leveren. Districtscommissarissen over heel het land zullen dit initiatief moeten overnemen om ook hun districten te structureren. Volgens DC Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost moet de binnenstad in glorie worden hersteld. “De binnenstad is een deel van ons cultureel erfgoed en we moeten er zuinig mee omgaan” Hij zei dat zowel lokale bezoekers als toeristen in een veilige en nette omgeving moeten kunnen vertoeven.

Robin Roemer, voorzitter van het Uitgangscentrum Paramaribo was eens met de DC en sprak van een omvangrijk verzorgingsgebied. Hij gaf verder aan dat de horecabedrijven in dit gebied regelmatig worden geconfronteerd met allerhande issues. Conrad Issa, afgevaardigde van de ondernemers in de binnenstad, mede ondertekenaar van de overeenkomst voerde aan dat alles startte met een initiatief van de ondernemers om samen met de overheid de neergang van de binnenstad een halt toe te roepen. Al gauw kwam er bijval van andere bedrijven en delen van de samenleving. Minister Nurmohamed stelde zich ook beschikbaar om met de groep de dagelijkse knelpunten te bespreken. Het meest belangrijke aandachtspunt uit de hele rij van 15 punten betreft het aantrekkelijk maken van de binnenstad, aanpakken van de verlichting, herstellen van trottoirs en het aanpakken van het afwateringsprobleem. Bholanath Narain, directeur Openbaar Groen & Afvalbeheer (OGA), stelde de wijze waarop partijen elkaar ondersteunen zeer op prijs. Hij vindt burgerparticipatie in deze zeer belangrijk.