Startsein rehabilitatie en asfaltering Weg naar Ricanaumofo een feit

Startsein rehabilitatie en asfaltering Weg naar Ricanaumofo een feit

30-04-2021

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken haalde tijdens zijn toespraak, bij het startsein van het rehabilitatie -en asfalteringsproject in het district Marowijne een aantal belangrijke zaken aan. De weg naar Ricanaumofo te Moengo wordt grondig aangepakt. De OW-minister werd tijdens deze speciale plechtigheid op vrijdag 30 april 2021, vergezeld van verschillende hoogwaardigheidsbekleders en president Chan Santokhi.

In het kader van de asfalteringswerkzaamheden aan deze bijzondere verbindingsweg zijn speciale afspraken gemaakt met de plaatselijke gemeenschap. Minister Nurmohamed voerde aan dat het project wordt uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Tjongalanga N.V. en dat dit besluit niet over een dag ijs is gegaan. De OW-topman gaf verder te kennen dat deze regering het ontzettend zwaar heeft, vanwege de torenhoge schulden die nog geen jaar geleden zijn overgenomen. Na een reeks van veldbezoeken door heel het land werden prioriteiten gesteld en uiteindelijk keuzes gemaakt en toen voorkeur gegeven aan dit zeer belangrijke project.

Dave van der Lee, directeur van het aannemingsbedrijf Tjongalanga Suriname N.V. gaf te kennen dat momenteel op 2 locaties in het district Marowijne projecten in uitvoering zijn. Hierbij noemde hij de Weg naar Ricanaumofo, vanaf de Julianaweg te Moengo, met een totale lengte van 9.5 km en een ontwerpbreedte van 5.5 m. Als tweede project haalde hij aan, 5 km aan wegen op het Anjoemaraproject te Albina die zal worden aangepakt. Ondanks de economische crisis in het land gaf hij de regering aan dat op de medewerking en ondersteuning van deze aannemer kan worden gerekend. De regering werd bedankt voor het vertrouwen, gesteld in Tjongalanga N.V.

Minister Nurmohamed is de mening toegedaan dat het district Marowijne enorme potentie beschikt. De bewindsman stelde dat elk district gelijke kansen moeten krijgen en drukte zowel de president als de vicepresident op het hart dat in de begroting van Openbare Werken, voor elk district projecten zijn uitgestippeld. Met de beperkte financiƫle middelen is ten langen leste besloten om dit project verder uit te voeren. Naast de beloftes die gedurende de werkbezoeken aan het district werd gedaan is ook aandacht gegeven aan de urgentie van het project. De OW-minister riep de bewoners en de bestuursleden van het district op om het project te blijven volgen en zeker aan de bel te trekken, indien daar behoefte aan blijkt te zijn.