KAMEELBRUG ONDERGAAT GRONDIGE RENOVATIEBEURT

KAMEELBRUG ONDERGAAT GRONDIGE RENOVATIEBEURT

09-05-2022

De brug over het Saramaccakanaal die bekend staat als de Kameelbrug en die de Commissaris Weytingweg verbindt met de Bomaweg, is onlangs gerenoveerd. De brug vertoonde al geruime tijd mankementen die spoedig moesten worden hersteld. Zowel weggebruikers als bewoners uit de omgeving hebben meerdere malen aan de bel getrokken om de onvolkomenheden aan de brug op te pakken. Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft de problemen opgelost.

Afdeling Bruggen en Steigers van het ministerie van Openbare Werken is bezig landelijk alle bruggen van een onderhoudsbeurt te voorzien. Zo worden alle bruggen over het gehele land die vallen onder OW, frequent geïnspecteerd. Indien nodig worden mankementen evenzo terstond aangepakt. Onder toezicht van afdeling Bruggen en Steigers van het OW-ministerie zijn onlangs herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Kameelbrug door bouwbedrijf Bouwvast Janki N.V. Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden zijn 600 moerbouten vervangen die thermisch verzinkt waren. Verder zijn naast enkele betonafwerkingen, straattegels van de voetpaden vervangen en aan de zuidzijde van de brug is een deel van de leuning vernieuwd die eerder door een aanrijding was beschadigd. Na de herstelwerkzaamheden is de brug voorzien van een gele kleur.

Firazia Ataoellah, Hoofd van afdeling Bruggen en Steigers van Openbare Werken legde uit dat de werkzaamheden aan de Kameelbrug in het ressort Saramaccapolder in februari 2022 van dit jaar zijn gestart. Alleen het vervangen van de moerbouten heeft ongeveer een maand geduurd. Zij geeft verder aan dat de brug over het Wanicakanaal te Uitkijk binnenkort aan de beurt komt, omdat het noodzakelijk is om ook deze brug te renoveren. Bij deze brug zijn de moerbouten ook aan vervanging toe, doordat deze versleten zijn en voor enorme geluidsoverlast zorgt, vooral de school in de nabije omgeving ondervindt heel veel last. “Aan de weggebruikers wordt een dringend beroep gedaan zorgvuldig over de brug te rijden. Het komt vaker voor dat de leuningen worden aangereden, waarna het de staat veel geld kost om die te herstellen” aldus Ataoellah.