OPENBARE WERKEN PRESENTEERT PPP-PROJECTEN AAN DE MEDIA

OPENBARE WERKEN PRESENTEERT PPP-PROJECTEN AAN DE MEDIA

14-05-2022

In het kader van het investeringsbeleid van de overheid spant het ministerie van Openbare Werken (OW) zich enorm in om samenwerkingsverbanden in de vorm van PPP (Public Private Partnership) aan te gaan met de Private Sector in Suriname alsook het buitenland. De Terms of Reference (TOR) van een tweetal projecten zijn op vrijdag 13 mei 2022 gepresenteerd aan relevante actoren en de media. De haalbaarheid van een mogelijke tweede brug over de Surinamerivier en het verduurzamen van het afvalbeheer kwamen middels presentaties aan de orde. Het ligt in de bedoeling dat deze projecten in een PPP-verband worden uitgevoerd.

 

OW-minister Riad Nurmohamed benadrukte het beleid, teneinde het particuliere initiatief te stimuleren. De bewindsman merkte op dat een nieuwe brug over de Surinamerivier van cruciaal  belang is, gezien de ontwikkelingen in het district Commewijne en Wanica. “De ontwikkelingen zijn groot als het gaat om ondernemers, landbouwers, veeteelthouders, toeristen, ecocentra, nature events en bebouwing. De bewindsman voerde aan dat de brug ook een spin-off effect zal hebben op de economie, gezien de nieuwe brug genoeg routes beschikbaar zal stellen tussen Paramaribo, Commewijne en Wanica om de ontwikkeling te stimuleren.

Ingenieur Kees Boender stelde dat de meerwaarde van nog een brug over de Surinamerivier vrij duidelijk is. “De Jules Wijdenboschbrug is overbelast en inmiddels ontoereikend. Wij hebben diverse studies liggen, maar willen alles goed op een rijtje zetten en dat gaat binnen een PPP-deal gebeuren”, aldus Boender. Hij geeft aan dat de huidige studies opnieuw beoordeeld en de nieuwe studies ontwikkeld moeten worden. Investeerders zullen nu een Request for Proposals (RFP) ontvangen, inclusief de Terms of Reference met meer details. Hierna zullen zij worden uitgenodigd om hun voorstellen in te dienen.

Ingenieur Soeratmin Moestadja, gaf een duidelijke uiteenzetting door aan te geven dat Ornamibo de centrale vuilstortplaats is, maar enorme overlast teweegbrengt voor buurtbewoners. Het afval wordt regelmatig afgedekt met zand, wat de staat heel veel kost. Gemiddeld wordt er jaarlijks 200.000 m3 afval gedumpt, afkomstig van huishoudens, winkels, markten, kantoren, industrieën en ziekenhuizen. Afvalbeheer en vuilverwerking moet effectiever en efficiënter worden ingericht. Energieopwekking uit afval is een mogelijke oplossing. Derhalve zei hij dat roosterverbranding verreweg de meest gebruikte hedendaagse technologie is geworden. Verder zei hij dat de United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), op 23 februari in samenwerking met de ministeries van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en OW een pilot heeft opgestart in het ressort Blauwgrond. De afvalscheiding moet Surinamers bewustmaken over het belang daarvan en het verminderen van de gedumpte afval te Ornamibo, alsook het stimuleren van recycling.