OPENBARE WERKEN TEKENT CONTRACT MET CONSORTIUM INGENIEURSBUREAUS

OPENBARE WERKEN TEKENT CONTRACT MET CONSORTIUM INGENIEURSBUREAUS

18-05-2022

Het ministerie van Openbare Werken (OW) gaat een heel bijzonder contract aan met het consortium Sunecon/Firm Engineering and IBT Engineering, teneinde enkele zeer markante infrastructurele projecten te realiseren. Deze contractondertekening op dinsdag 17 mei 2022 houdt in dat het consortium in opdracht van OW het finale ontwerp van de projecten tot stand moet brengen. Deze afzonderlijke handeling vond plaats op het OW-hoofdkantoor in aanwezigheid van de media en diverse actoren die zich zullen inspannen voor dit project.

Minister Riad Nurmohamed bracht verscheidene zaken naar voren met betrekking tot deze gigantische werkuitvoering, waarbij de herinrichting van de wegen rondom de Jules Sedney Haven (Nieuwe Haven) en de brug over het Saramaccakanaal van de Van ‘t Hogerhuysstraat wordt verbreed naar in totaal zes rijstroken. Belangrijk om te weten is dat enkele zijwegen van de Van ’t Hogerhuysstraat, onder andere de Slangenhoutstraat, Hernhutterstraat, Willem Campgnestraat en het Molenpad ook een drastische verandering zullen ondergaan. Al deze werken zullen geschieden onder supervisie van het consortium van de ingenieursbureaus. Kortom, het consortium is verantwoordelijk voor het finaal ontwerp en de directievoering van  dit grote project, waarbij de verkeerssituatie van- en naar Commewijne wordt verbeterd, maar ook zal het zorgen voor ordening rondom de Nieuwe Haven. De bewindsman laat optekenen dat deze omvangrijke projecten worden gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB) en de Wereldbank.

Het project is bedoeld ter verbetering van het wegennet, grenzend aan de Nieuwe Haven van Paramaribo en behelst onder meer de reconstructie van 2 naar 3 rijstroken, de aanpassing van de rotondes aan de Van ’t Hogerhuystraat en Poelepantje. Verder omslaat het project het plaatsen van een nieuw verkeerslichtsysteem, de zogenaamde smart traffic lights system en het aanleggen van fiets- en looppaden. De werkzaamheden binnen dit contract zullen binnen drie jaar opgeleverd zijn. Via presentaties van SUNECON en de Project Implementation Unit (PIU) kregen stakeholders een beeld van het voorontwerp. Volgens Jerry Koornaar, Technical manager van SUNECON zullen de voorbereidingen ruim acht maanden in beslag nemen. De aanbesteding is ook opengesteld voor Surinaamse bouwbedrijven. De bewindsman gaf tot slot aan dat OW vele nieuwe initiatieven heeft genomen om het fileprobleem aan de Van ‘t Hogerhuysstraat op te lossen. Consultants hebben derhalve de opdracht te onderzoeken hoe het probleem op zijn best kan worden opgelost. “Het IDB-project zal ongetwijfeld een groot deel van het fileprobleem aan de Van ‘t Hogerhuysstraat oplossen” aldus de minister.