OW-minister brengt veldbezoeken aan Nickerie

OW-minister brengt veldbezoeken aan Nickerie

07-06-2022

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) vertoeft dit weekend in het district Nickerie. De OW-minister maakt ook deel uit van de presidentiële delegatie die momenteel in het rijstdistrict aanwezig is. De bewindsman heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt en enkele lopende en startende OW-projecten bezocht. De OW-topman was vergezeld van onderdirecteur Droge Civieltechnische Werken Awinash Dewoe, Hoofd Wegen Maya Rampiare en afdeling Voorlichting.

Sinds het jaar 2021 is het OW-ministerie bezig met rehabilitatiewerkzaamheden van de Oost-West verbinding. Aan de wegstrekking Jenny-Henar wordt al geruime tijd gewerkt. Ter hoogte van km 136 tussen Ingi Kondre en Totness in het district Coronie zijn nu werkzaamheden gaande waarbij duikers onder de weg worden vervangen door kunststofbuizen. Verder heeft de minister ook de wegstrekking in Coronie bezocht waar aannemer Baitali N.V. in opdracht van OW bezig de weg te rehabiliteren.

 

De situatie aan de Henarbrug in Nickerie is ook persoonlijk waargenomen. Hier worden de houten stukken op het brugdek binnenkort vervangen door metalen roosters. Volgens de aannemer moet het materiaal binnen 2 weken zijn gearriveerd in Suriname, waarna het het herstel aan de brug kan starten. Een aantal zandwegen worden nu aangepakt in het district Nickerie die momenteel in zeer slechte condities verkeren. In dit kader hebben enkele landbouwers van het district een verzoek gedaan bij minister Nurmohamed om vooral de urgente wegen mee te nemen bij de werkzaamheden. Vier wegen zijn uiteindelijk gekozen om aangepakt te worden, waarbij de OW-bewindsman op vrijdag 3 juni 2022 een werkbezoek bracht om na te gaan hoe de voorbereidingen lopen.

 

De minister heeft daarom besloten productiewegen voorkeur te geven. Niet alleen wegen, maar ook ontwateringswerken en verkeerslichten zullen aangepakt worden in Nickerie. Veel zal in eigen beheer worden uitgevoerd. Verder voert de bewindsman aan dat de maaiprojecten in het district goed verlopen. Tenslotte zijn er momenteel veel werkzaamheden gaande in Nickerie die zullen leiden naar grotere productiemogelijkheden voor het rijstdistrict, aldus OW-minister Nurmohammed.