Home

Ministerie van Openbare Werken

 
NIEUWSBERICHTEN
OPENBARE WERKEN PRESENTEERT PPP-PROJECTEN AAN DE MEDIA

OPENBARE WERKEN PRESENTEERT PPP-PROJECTEN AAN DE MEDIA

In het kader van het investeringsbeleid van de overheid spant het ministerie van Openbare Werken (OW) zich enorm in om samenwerkingsverbanden in de vorm van PPP (Public Private Partnership) aan te gaan met de Private Sector in Suriname alsook het buitenland. De Terms of Reference (TOR) van een tweetal projecten zijn op vrijdag 13 mei 2022 gepresenteerd aan relevante actoren en de media. De haalbaarheid van een mogelijke tweede brug over de Surinamerivier en het verduurzamen van het afvalbeheer kwamen middels presentaties aan de orde. Het ligt in de bedoeling dat deze projecten in een PPP-verband worden uitgevoerd.
HEVIGE RUKWINDEN EN ZWARE REGENBUIEN OP KOMST IN SURINAME

HEVIGE RUKWINDEN EN ZWARE REGENBUIEN OP KOMST IN SURINAME

Het Crisisteam Infrastructuur en Rampen (CIR) en de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) ressorterende onder het ministerie van Openbare Werken (OW) zijn bezig voorbereidingen te treffen voor de natuurrampen die op komst zijn. Er is voldoende aanleiding aanwezig om de gemeenschap te waarschuwen voor de hevige rukwinden die binnenkort worden verwacht. Deze kunnen ook gepaard gaan met zware regenbuien, derhalve blijft het OW-ministerie de samenleving op de hoogte houden door eenieder op tijd van de juiste informatie te voorzien.
BAVP-OPLEIDING VOOR MEDEWERKERS OPENBARE WERKEN VAN START

BAVP-OPLEIDING VOOR MEDEWERKERS OPENBARE WERKEN VAN START

In het kader van de nieuwe organisatiestructuur bij het ministerie van Openbare Werken (OW) wordt duurzaam invulling gegeven aan de loopbaanontwikkeling van medewerkers bij het OW-ministerie. Enkele ambtenaren van dit departement zijn in de gelegenheid gesteld de opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) te volgen, teneinde beter invulling te geven aan hun functie bij het uitvoeren van taken. De lessen zijn maandag 9 mei 2022 van start gegaan.
KAMEELBRUG ONDERGAAT GRONDIGE RENOVATIEBEURT

KAMEELBRUG ONDERGAAT GRONDIGE RENOVATIEBEURT

De brug over het Saramaccakanaal die bekend staat als de Kameelbrug en die de Commissaris Weytingweg verbindt met de Bomaweg, is onlangs gerenoveerd. De brug vertoonde al geruime tijd mankementen die spoedig moesten worden hersteld. Zowel weggebruikers als bewoners uit de omgeving hebben meerdere malen aan de bel getrokken om de onvolkomenheden aan de brug op te pakken. Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft de problemen opgelost.
CEREMONIËLE CONTRACTONDERTEKENING BOUW CORANTIJNBRUG EEN FEIT

CEREMONIËLE CONTRACTONDERTEKENING BOUW CORANTIJNBRUG EEN FEIT  

In het kader van de bouw van de brug over de Corantijnrivier hebben zowel de ceremoniële contractondertekening als de Launch van de Expression of Interest (EOI) reeds plaatsgevonden. Deze markante handelingen zijn gepleegd op woensdag 04 mei 2022 op het hoofdkantoor van het ministerie van Openbare Werken (OW). Teneinde dit bijzondere aangelegenheid bij te wonen is een speciale delegatie uit Guyana afgereisd naar Suriname. Deze bestond uit minister Juan Anthony Edghill, directeur Vladim Persaud, adviseur Patrick Thompson, Martyn Joab van WSP Caribbean Limited en Malvie Talbot van de Guyanese Ambassade in Suriname.
OW BRENGT BEZOEK AAN AFOBAKADAM EN ZWAAR GETROFFEN GEBIEDEN

OW BRENGT BEZOEK AAN AFOBAKADAM EN ZWAAR GETROFFEN GEBIEDEN

Een delegatie van het ministerie van Openbare Werken (OW), met als aanvoerder, directeur Sergio Kadosoe, van Onderzoek en Dienstverlening, bracht een oriëntatiebezoek aan de door water getroffen gebieden in het district Brokopondo. Tijdens dit bezoek op woensdag 20 april 2022, is de situatie bij de stuwdam waargenomen, maar ook zijn enkele dorpen aangedaan in de nabijgelegen gebieden die zwaar te kampen hebben met het wateroverlastprobleem. OW wil door dit bezoek nagaan hoe een bijdrage te kunnen leveren aan de omliggende dorpen.
BEWAKERSTEAM OW ONTVANGT CERTIFICAAT NA VEILIGHEIDSTRAINING

BEWAKERSTEAM OW ONTVANGT CERTIFICAAT NA VEILIGHEIDSTRAINING

In het kader van de loopbaanontwikkeling en duurzaam beleid heeft afdeling Ministeriele Plan Unit (MPU) van het ministerie van Openbare Werken (OW) een trainingsmanual samengesteld. Dit, ter verbetering en het updaten van de kennis van alle medewerkers van het OW-ministerie. In opdracht van minister Riad Nurmohamed zijn met het oog op deze ontwikkelingen, zaterdag 16 april 2022, trainingen verzorgd voor het bewakersteam door N.V. Brotherhood Security.
OW-STAF ONTVANGT CERTIFICATEN VOOR PARTICIPATIE PPP-TRAINING

OW-STAF ONTVANGT CERTIFICATEN VOOR PARTICIPATIE PPP-TRAINING

Vanaf het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) stimuleert hij het werken in Public Private Partnership (PPP-verband) om projecten te realiseren. Het OW-ministerie heeft De Wereldbank meerdere malen op bezoek gehad om na te gegaan hoe het werken in PPP-verband kan worden bevorderd. In dit kader zijn diverse stafleden onlangs in de gelegenheid gesteld een PPP-training te volgen, waarna zij ook een certificaat ontvingen.
ADEK-STUDENTEN KRIJGEN PRESENTATIE VAN BOUW- EN WONINGTOEZICHT

ADEK-STUDENTEN KRIJGEN PRESENTATIE VAN BOUW- EN WONINGTOEZICHT

Afdeling Bouw en Woningtoezicht (BWT) van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een presentatie gegeven voor eerstejaarsstudenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het ging bij deze om studenten die dit schooljaar zijn gestart met studierichting Civiele Techniek bij de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW). Diverse stafleden van het ministerie waren deelgenoot van de presentatie in de conferentiezaal van OW.
INITIATIEF OPVOERING OPENBARE TOILETTEN BINNENSTAD VAN START

INITIATIEF OPVOERING OPENBARE TOILETTEN BINNENSTAD VAN START

"Een prachtig project die wij al geruime tijd hebben besproken en nu in deze vorm uitgevoerd wordt," woorden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). "Een mooie samenwerking tussen een particuliere ondernemer en het commissariaat, een win-win situatie voor de binnenstad," aldus districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost over het project waarbij op 5 locaties in de binnenstad openbare toiletten worden gebouwd.
ONTHULLING NAAMBORD OW WANICA ZUID-OOST

ONTHULLING NAAMBORD OW WANICA ZUID-OOST

Het ministerie van Openbare Werken onthulde onlangs ook een naambord bij het dependance aan de Lelydorperweg in het district Wanica. Het gaat erom dat het bijkantoor zichtbaar wordt gemaakt voor de bezoekers. Minister Riad Nurmohamed gaf met deze onthulling aan dat OW-kantoren in heel Suriname moeten opvallen voor zowel de plaatselijke bewoners als burgers uit andere districten of ressorten in het land.
OPENBARE WERKEN SCHAFT VUILCONTAINERS EN AFVALBAKKEN AAN

OPENBARE WERKEN SCHAFT VUILCONTAINERS EN AFVALBAKKEN AAN

Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft nieuwe vuilcontainers en afvalbakken in ontvangst genomen van de leverancier. Dit gebeurde op maandag 28 maart 2022, bij het Directoraat Onderzoek en Dienstverlening aan de Duisburglaan, nadat geruime tijd sprake was van niet voldoende afvalbakken en containers.
CRISISTEAM OPENBARE WERKEN BEZOEKT GETROFFEN GEBIED CREOLA

CRISISTEAM OPENBARE WERKEN BEZOEKT GETROFFEN GEBIED CREOLA

Het Crisisteam Infrastructuur en Rampen van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft zich onlangs georiënteerd in de ondergelopen gebieden te Creola in het district Saramacca. Er is gekeken naar eventuele beschikbare alternatieven om de ontstane situatie zoveel mogelijk te minimaliseren. Als tijdelijke oplossing is onder toezicht van het OW-ministerie een nooddam aangelegd door een plaatselijke ondernemer. Echter wordt evenzo gekeken naar opties om de springvloed over 2 weken in de Saramaccarivier te bedwingen en zo de schade te beperken.
OW PARAMARIBO SCHENKT GROTE BRANDSTOFTANK AAN OW NICKERIE

OW PARAMARIBO SCHENKT GROTE BRANDSTOFTANK AAN OW NICKERIE

Het directoraat Onderzoek en Dienstverlening (O&D) van het ministerie van Openbare Werken (OW) achtte het noodzakelijk een brandstoftank beschikbaar te stellen voor haar dependance in het rijstdistrict Nickerie. Deze opslagtank is op vrijdag 25 maart 2022 getransporteerd naar het westelijke district van ons land, nadat geruime tijd behoefte bleek te bestaan hiervoor.
AANSCHAF NIEUWE GRADER OPENBARE WERKEN EEN FEIT

AANSCHAF NIEUWE GRADER OPENBARE WERKEN EEN FEIT

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft uiteindelijk na jarenlange achterstanden in het onderhoud van zandwegen in het afgelopen jaar besloten een nieuwe Motor Grader aan te schaffen. Deze nieuwe gemotoriseerde machine zal de oude Graders ondersteunen. Zo kunnen versnelde planningen worden gemaakt om de wegen met name in de districten aan te pakken. De splinternieuwe Wegschaaf is op vrijdag 25 maart 2022 aangeleverd.